Cenník

Cenník základnej licencie 

Zakúpením licencie programu SEMAFOR užívateľ získa inštaláciu aplikácie na jeden alebo viacero počítačov. Licencia sa vzťahuje na konkrétnu ambulanciu alebo pracovisko dentálnej hygieny a pracovníka.             

Single verzia

Sieťová verzia

SEMAFOR

450,- €

550,- €

 

Cenník aktualizácii     

Aktualizácie aplikácie SEMAFOR sa delia na dve skupiny :

  • Menšie aktualizácie - týkajúce sa menších úprav a vylepšení aplikácie. Tieto aktualizácie vznikajú podľa potreby.
  • Väčšie aktualizácie - spravidla bývajú generované raz ročne. Ich nosnou časťou bude pridanie jedného alebo viacerých funkčných modulov do programu SEMAFOR. Vlastník licencie bude vopred o aktualizácii oboznámený a bude sa môcť rozhodnúť a jej nadobudnutí.

Obe skupiny aktualizácií sú voliteľné. Zakúpením základnej licencie užívateľ vlastní softvérový produkt bez nutnosti aktualizácie. Aktualizácie sa s pravidla týkajú doplnenia aplikácie a ďalšie funkcie. 

V prípade, ak sa vlastník licencie rozhodne o zakúpení aktualizácii neskôr, je potrebné doplnenie všetkých predošlých aktualizácii. V tomto prípade si spoločnosť SOFTLAND, s.r.o. účtuje špeciálny jednorazový poplatok vo výške 33 eur  k cene aktualizácii. 

Cena

Menšie aktualizácie

20,- /rok

Väčšie aktualizácie (cca 1 ročne)

bude stanovená pre každú aktualizáciu

 

Servisné poplatky

Spoločnosť SOFTLAND, s.r.o. si vyhradzuje právo na zaúčtovanie servisných poplatkov, v prípade, ak závada aplikácie bola spôsobená chybou zákazníka. Cena servisného zásahu bude vypočítaná podľa aktuálneho cenníka :            

Cena

Servis u zákazníka (každá začatá hodina)

20,- 

Cestovné náklady (cena za km)

0,50 

 

* uvedené ceny sú vrátane DPH 20%