Záznam návštevy

Pomocou tejto funkcie aplikácia umožňuje zaznamenať dátum návštevy spolu s vami zvoleným podrobným popisom či už o type ošetrenia, výkonoch, o poskytnutých pomôckach pre pacienta, atď.

Zvolený text závisí len na ošetrujúcom. Jednotlivé návštevy sú chronologicky usporiadané, čím prehľadne sumarizujú počet a častosť návštev so stručným popisom výkonov. 

V prípade využívania objednávkového diára, aplikácia automaticky označí danú návštevu za uskutočnenú, čím pomáha udržiavať kalendár prehľadný ako aj umožňuje zobrazenie zoznamu neuskutočnených návštev.