Semafor

je prvý špecializovaný počítačový softvér pre ambulancie dentálnej hygieny na Slovensku. 

Užívateľovi umožňuje vytvorenie kompletnej databázy o pacientoch, ktorá je nevyhnutná pre vykonávanie dentálnej hygieny na profesionálnej úrovni. Táto databáza vyšetrení a postupov ošetrení, je nielen prehľadnejšia v digitálnej podobe, ale rieši aj problém s archiváciou tlačených dokumentov. V základnej verzii databáza obsahuje päť častí zdravotnej karty pacienta:

 • Anamnézu
 • Informovaný súhlas
 • IBI / IDK
 • Paro Status
 • Gingival / Bone level

Vypĺňanie jednotlivých častí karty digitálnej podobe šetrí vás čas až dvojnásobne a umožňuje sledovanie a porovnávanie priebehu liečby vďaka možnosti listovania medzi jednotlivými dátumovo zoradenými údajmi o návšteve priamo v počítači. Každú časť karty je možné vytlačiť a poskytnúť tak inému ošetrujúcemu, alebo si do nej jednoducho dopisovať potrebné údaje ručne.

Okrem iného bol tento program navrhnutý tak, aby spravil prácu dentálneho hygienika jednoduchšou a pritom efektívnejšou.

Ďalšou veľkou výhodou programu SEMAFOR je možnosť rozdelenia pacientov do troch základných farebných kategórií (podľa aktuálneho stavu ústnej hygieny) a troch skupín podľa náročností ošetrenia. Toto rozdelenie napomáha pracovníkovi dentálnej hygieny hlavne k:

 • lepšiemu plánovaniu, ako aj rozdeleniu pracovnej záťaže ošetrení počas dňa - čím sa nepriamo zvyšuje efektivita jeho výkonov.
 • efektívnejšiemu stanoveniu ceny ošetrenia - čo napomáha k zvýšenie ziskov pracoviska dentálnej hygieny.
 • efektívnejšiemu stanoveniu periodicity ošetrenia pacienta.

Myšlienka zaraďovania pacientov do skupín má taktiež veľký motivačný zmysel aj pre samotného pacienta. Jeho snahou bude postúpiť z červenej zóny, cez oranžovú do zelenej zóny, čím si zníži náklady na ošetrenie ako aj periodicitu návštev v ambulancii. Pacient v zelenej zóne a I. skupine náročnosti ošetrenia navštevuje ambulanciu menej krát a tým šetrí svoj čas ako aj finančné prostriedky. 

Databáza SEMAFOR okrem spomenutého obsahuje:

 • Históriu úrovne dentálnej hygieny a stupňa zápalu od prvej návštevy až po poslednú evidovanú, atď.
 • Výpočet IBI indexu v časti info chrup.
 • Plánovací kalendár pre každého pracovníka hygieny. 
 • Upozornenie pri plánovaní ošetrenia, že pacient neprišiel na predošlý dohodnutý termín.
 • Odosielanie informačných e-mailov pacientom.
 • Automatické určenie termínu ďalšej návštevy pacienta na základe aktuálneho dentálno-hygienického stavu pacienta.
 • Tlač účtov za ošetrenie.
 • Štatistiku hygienických výkonov za mesiac.
 • Štatistiku hygienických výkonov za pracovníka.
 • Možnosť založenia užívateľského účtu v programe pre každého zamestnanca.
 • Evidenciu zaškolení pacienta na jednotlivé hygienické pomôcky.
 • Možnosť sieťového zdieľania s inými počítačmi v rámci pracoviska.