Informovaný súhlas

Informovaný súhlas je dôležitý dokument, ktorý chráni ošetrujúceho z právneho hľadiska a informuje pacienta o dôležitých pravidlách, ktoré má daná ambulancia stanovené. Veľkou výhodou tejto aplikácie je, že sa v dokumente automaticky vypíšu údaje o pacientovi ako náhle pacienta uvedie ošetrujúci do evidencie programu SEMAFOR a tým ošetrujúcemu ušetrí čas strávený vypisovaním údajov. Názov ambulancie je taktiež automaticky napísaný do dokumentu programom.