Interdental Bleeding Index

Interdental bleeding index (IBI) je index, ktorý ošetrujúceho informuje o krvácaní v medzizubnom priestore. Po jednoduchom označení chýbajúcich zubov a medzizubných priestorov, ktoré pri podráždení krvácajú, táto aplikácia vypočíta percentuálne skóre krvácania. Pri každej návšteve ošetrujúci zaznamenáva aktuálny index, ktorý je možné porovnať s predchádzajúcimi vyšetreniami IBI a to podľa zvoleného dátumu vyšetrenia. 

Okrem iného karta IBI umožňuje farebné zaznačenie medzizubných kefiek do nákresu zubných oblúkov, ktoré ošetrujúci kalibroval u pacienta a následné vytlačenie tohto nákresu pre pacienta, ako i pre ošetrujúceho. IBI index má dôležitý informačný charakter pre ošetrujúceho o prítomnosti a intenzite zápalu, ako i pre pacienta z hľadiska motivácie a je neoddeliteľnou súčasťou práce dentálneho hygienika na profesionálnej úrovni.