Hodnotenie pacienta

Hodnotenie pacienta ošetrujúcemu pomáha objektívne zaradiť pacienta do jednej z troch farebne rozdelených zón podľa aktuálnej úrovne orálnej hygieny. Tento farebný SEMAFOR má veľký motivačný význam pre pacienta, aby sa dostal z červenej zóny, zodpovedajúcej veľmi zlej úrovni orálnej hygieny, cez oranžovú až do zelenej zóny.

Každá z týchto zón má odlišnú cenu za ošetrenie, ktorá sa znižuje od červenej k zelenej a tým je snaha pacienta o dosiahnutie tejto zóny oveľa väčšia. Okrem toho si ošetrujúci zaradí pacienta do jednej z troch skupín podľa náročnosti ošetrenia, ktorá je daná prítomnosťou parodontálnych vačkov, rezorbcií vo furkácii, fixným aparátom na zuboch, fixnými protetickými náhradami a pigmentáciami. Týmto má ošetrujúci prehľad o náročnosti ošetrenia pacientov, vie si podľa toho naplánovať dĺžku, častosť návštev a obtiažnosť dňa tak, aby nebol ošetrujúci pracovne preťažený.