Gingival / Bone Level

Karta Gingival / Bone level umožňuje dokumentáciu veľkosti prípadných gingiválnych recesov a typ rezorbcie alveolárnej kosti (horizontálny, alebo vertikálny typ). Týmto vyšetrením sa dá porovnať zmena veľkosti ústupu okrajovej gingívy vzhľadom k hĺbke parodontálneho vačku v priebehu liečby a udržiavacej fázy pacienta.