Cenník

Aplikácia SEMAFOR obsahuje modul Cenník, ktorý umožňuje vytvorenie koncového účtu za ošetrenie pre pacienta.

SEMAFOR má preddefinované tri cenové položky za Zelené, Oranžové a Červené ošetrenie. Cenu za jednotlivé ošetrenia si definuje vlastník licencie. 

Okrem týchto cenníkových položiek SEMAFOR umožňuje zaevidovanie ľubovoľného počtu iných cenníkových položiek a tie následne pridávať k účtu za ošetrenie. Na záver ošetrujúci môže vytlačiť príjmový doklad za ošetrenie.