Anamnéza

Ako už samotný názov naznačuje, ide o záznam anamnestického vyšetrenia, ktoré je dôležité pre ošetrujúceho z hľadiska správneho nastavenia plánu ošetrenia a liečby pacienta, ako aj pre ochranu zdravia personálu ambulancie, ale v neposlednom rade i pacienta.

Výhodou tejto aplikácie je aj zoznam názvov bisfosfonátov, čo ošetrujúcemu uľahčí zaradenie lieku práve do tejto skupiny liečiv. Anamnestický dokument sa dá jednoducho a rýchlo vytlačiť a pacient tento podpíše, čím potvrdí správnosť údajov.