Cenník a tlač účtov

Prečo aplikácia zobrazuje ceny v Skk ?

Zobrazovanie ceny, ako aj následná tlač súvisia s lokálnym nastavením počítača. Pre správne zobrazovanie je potrebné v systéme Windows zmeniť nastavenie aktuálnej meny.

Postup :

1. V ponuke Štart systému Windows kliknite na položku Ovládací panel.

2. Kliknite na položku Miestne a jazykové nastavenie.

3. V záložke Miestne nastavenie kliknite na tlačidlo Vlastne nastavenie.

4. Následne prejdite na záložku Mena a v poli Symbol zmeňte symbol na Є.